กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ผู้เข้าชมเว็บ

00015947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
593
922
593
9396
5785
10162
15947

Your IP: 18.207.254.88
Server Time: 2020-06-07 16:43:37

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 
เอกสารแนบ :

 คู่มือประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการจัดทำงบประมาณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.บึงมะลู คลิกดูไฟล์
 
 
 
 
 
 
 

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail

 

แผนที่อบต.บึงมะลู