กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ผู้เข้าชมเว็บ

00015877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
523
922
523
9396
5715
10162
15877

Your IP: 18.207.254.88
Server Time: 2020-06-07 15:23:19

การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

 
เอกสารแนบ :

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ

-คู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

 

-การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

 

 

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail

 

แผนที่อบต.บึงมะลู