กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ผู้เข้าชมเว็บ

00016000
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
646
922
646
9396
5838
10162
16000

Your IP: 18.207.254.88
Server Time: 2020-06-07 17:48:18

งานทรัพยากรบุคคล

งานทรัพยากรบุคคล

 
เอกสารแนบ :
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
>>รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
>>แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
>>การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
>>สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail

 

แผนที่อบต.บึงมะลู