กฏระเบียบ ข้อบังคับ

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง

 

ปี 62

คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลขับรถยนต์ และกำกับดูแลรักษารถยนต์

ของราชการ , เครื่องจักรกล

  download
ปี 61
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำ
ปี 61
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ปี 61
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561-2563
ปี 61
ส่งควบคุมภายใน-24-พย.-2560
 
 
 

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail

 

แผนที่อบต.บึงมะลู