กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ข่าวเด่น/host news

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวรับสมัครงาน
รอการอัปเดท1
รอการอัปเดท3
next
prev

ข่าว

  1. ศูนย์ไอทีอบต.บึงมะลู
ประกาศแจ้งจากศูนย์ไอที อบต.บึงมะลู สำหรับท่านใดที่ที่ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหา เครื่องอืด เครื่องช้ามีไวรัส ให้แจ้งมาได้ที่ เจ้าหน้าที่ไอที ณ.ห้องประชุม ชั้น 2
next
prev

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล

    
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     
 

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บราชการ

   

Facebook@Line

  
 

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail