ประกาศประชาสัมพันธ์

 

งานจัดซื้อจัดจ้างปี 61

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตหน้าหมู่บ้าน 4 donwload
 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคา  download
ประกาศตารางเสื่อมราคา download
รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์แผ่น1 download
รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์แผ่น2 download
รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์แผ่น3 download

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง  

แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำ

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561-2563  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ส่งควบคุมภายใน-24-พย.-2560  
   
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปี 59  
บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                       
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ)

บ้านน้ำขวบหมู่ 2
 
ประกาศสอบราคา-รางระบายน้ำ-ม.14  

เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด

บ้านน้ำขวบหมู่ที่ 2
 

เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

คสล.ภายในหมู่บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ที่ 18
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง พย.58 - มค. 59  
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปณกิจสถาน  

 

 

 

ข่าวเด่น/host news

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวรับสมัครงาน
Untitled Document
* [ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ 1 , 16] ]
_________________________________________________________
* [ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตลาด หมู่ 9 ] ]
_________________________________________________________
* [ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ] ]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
 
Untitled Document
* [ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีแผ่น1]
_________________________________________________________
* [ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีแผ่น2]
_________________________________________________________
* [ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีแผ่น3]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก]
_________________________________________________________
* [ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีแผ่น1 ]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย]
_________________________________________________________
* [เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ]
_________________________________________________________
* [เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
_________________________________________________________
* [เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

 

 


 

 

ข่าวรับสมัครงาน
next
prev

ข่าว

  1. ศูนย์ไอทีอบต.บึงมะลู
ประกาศแจ้งจากศูนย์ไอที อบต.บึงมะลู สำหรับท่านใดที่ที่ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหา เครื่องอืด เครื่องช้ามีไวรัส ให้แจ้งมาได้ที่ เจ้าหน้าที่ไอที ณ.ห้องประชุม ชั้น 2
next
prev

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล

      

          นายณราวุฒิ   กุนรา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

      

    นายอมรินทร์   เศวตสุริยานนท์

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บราชการ

   

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์